چرا به پلیس های لندن بوبی می گویند؟

فکر ایجاد شبکه پلیسی برای حفاظت از شهر ، از لندن سرچشمه گرفت . در سال 1737 میلادی ، قانونی برای ایجاد شبکه پلیس با 68 عضو از تصویب گذشت . ولی همزمان با رشد شهر و افزایش دامنه فقر ، کنترل غارت و دزدی و شورش در لندن ، بزودی از دست پلیس در رفت...

در سال 1829 سر رابرت پیل شبکه موسوم به « پلیس متروپلیتن لندن » را تشکیل داد که ستاد مرکزیش در « اسکاتلند یارد » بود . افرادی که به استخدام این شبکه در می آمدند کلاهی بلند بر سر می گذاشتند و ردایی دراز و دم دار می پوشیدند . اما این نیروی جدیدی که پیل ایجاد کرده بود به مراتب گسترده تر ، آموزش دیده تر و با انضباط تر از تمام نیروهای پلیس تا آن زمان بود .

شورش در شهر لندن بزودی مهار شد ، ولی چیزی نگذشت که دامنه اش به شهرها و مناطق دیگر کشیده شد . در نتیجه ، تا سال 1835 به تمام شهرکهای انگلستان اختیار تشکیل ادارات مستقل پلیس داده شد . واژه « بوبی » ( Bobby ) در زبان انگلیسی ، لقبی است آشنا برای نام سر رابرت پیل ، و « پلیس انگلیس » معنی می دهد .

در سالهای 1830 – 1839 گروهی از مردان نیویورک ، به مطالعه شبکه پلیس بریتانیا پرداختند . نتیجتا" نیویورک نخستین شهر از ایالات متحده آمریکا بود که در سال 1844 یک نیروی پلیس شبانه روزی همانند شبکه پلیس سر رابرت پیل ایجاد کرد . چیزی نگذشت که شهرهای دیگر ، نیویورک را سرمشق خود قرار دادند و صاحب نیروی پلیس شدند .

راستی چرا در زبان انگلیسی به پلیس آمریکا « کوپس » ( cops ) یا « کوپرز » ( coppers ) به معنی « مسی ها » می گویند ؟ بعضیها معتقدند که این نام از ستاره مسی هشت پری گرفته شده است که یک زمانی پلیسهای نیویورکی روی لباسشان نصب می کردند . بعضی دیگر می گویند این کلمات از ترکیب نخستین حروف عنوان Constable on Patrol  ( به معنای « پاسبان گشت » ) گرفته شده اند .

منبع:کلیک کنید

آینه جهان

 

/ 0 نظر / 31 بازدید