چرا در ساختار ساعت ها از سنگهای قیمتی استفاده می شود؟

این سنگها چه هستند و چگونه درون ساعت جاسازی شده اند ؟

یک ساعت خوب همیشه زمان دقیقیرا نشان می دهد و به راحتیاز کار نمی افتد .اگر یک ساعت را باز کنید می بینید که مکانیسمداخلی آن بسیار پیچیده است و دارای انواع مختلفی از قطعاتکوچک و بزرگ است .یک ساعت معمولاً 211 قطعه دارد.در بین این قطعات چرخ دنده کوچکی وجود داردکه همیشه در حرکت است ، همراه آن سیم بسیار نازکیاست که فنر نام دارد.هنگامی که ما فنر را کوک می کنمساعت شروع به کار کردن می کند ، انرژی ذخیره شده در فنردر هنگام کوک کردن برای راه انداختن ساعت استفاده می شود .علاوه بر این چرخ دنده ،چرخ دنده های زیاددیگرهم وجود دارندکه همشه در حال چرخیدن هستند.این چرخ دنده ها

باعث حرکتعقربه های ساعت ، دقیقه شمار و ثانیه شمار می شود .محور این چرخ دنده ها وابسته به محور اصلی است .هنگامی که چرخ دنده ها می چرخند بین این محورها اصطاک به وجودمی آید. بر اثر این اصطکاک قطعات بسیار کوچکی از ماده ای سختو صیقلی به جای محور استفاد می شود .این قطعات کوچک سنگ نامیده می شوند ،معمولاً به جای ان سنگ ها از یاقوت و یاقوت کبود استفاده می شود .آنها بعد از الماس از نظر سختی در رته های بعدی قرار دارند .محور چرخ دنده های ساعت که بر روی این سنگ ها آنها زودکهنه نمی شوند و ساعت زود از کار نمی افتد .بنابراین سنگها در ساعت برای طولانی تر کردن مدت دوام آن به کار می روند .

لینک منبع

/ 0 نظر / 43 بازدید