ثبت در ویکی پدیا!

دانش نامه ی آزاد اینه جهان در ویکی پدیا ثبت شد!

از هم اکنون آینه جهان زیر مجموعه دانش نامه ی ویکی پدیا که بزرگترین و مشهورترین

دانش نامه هست؛می باشد.

توجه داشته باشید که آینه جهان تنها زیرمجموعه این دانش نامه بوده و مسئول آن نمی

باشد.

شما می توانید به این لینک رفته و یا از این لینک وارد ویکی پدیا شده و آینه جهان را ببنید!

نام بخش ماwikiversityمی باشد.

توجه:لوگو آینه جهان در ویکی پدیا همین لوگو کنونی سایت می باشد.

/ 0 نظر / 17 بازدید