دریاچه ها چگونه تشکیل شده اند؟

گاهی اوقات آتشفشانها سبب پیدایش دریاچه ها می شوند. هنگامی که گدازه ها جاری می شوند در سر راه خود ممکن است انتهای دره ای را مسدود کنند، و به این ترتیب حوضه ی دریاچه پدید می آید. بعضی مواقع نیز دهانه ی یک آتشفشان خاموش پر از آب می شود و تشکیل دریاچه می دهد، مانند دریاچه ی کراتِر واقع در اورِگون.
بسیاری از دریاچه ها بر اثر فرسایش یخچال ها پدید آمده اند. تمام دریاچه های بزرگ، به جزء دریاچه ی سوپریور و دریاچه وینیپِگ در کانادا، نمونه های خوبی در این زمینه هستند.
در طول بعضی از مناطق ساحلی، گاه امواج و جریان های ساحلی، مصبِّ آب را مسدود می کنند و از خلیجهای بزرگ و کوچک، دریاچه هایی پدید می آورند. گاه نیز جریان اصلی یک رودخانه بر اثر طغیان، با رسوبگذاری لای ( لجن و خاک )، جلگه ی سیلابی می سازد و هنگامی که شاخابه های درّه ها طغیان می کنند، دریاچه ای شکل می گیرد.
در مکان هایی که سنگ آهک در زیر لایه ی خاک قرار داشته باشد، آبهای سطح زمین سنگ آهک را حل می کند و با خود می برد و در نتیجه، گودال های بزرگی را به وجود می آورد. این گودال ها حوضه های دریاچه را می سازند. در فلوریدا بسیاری از این نوع دریاچه ها وجود دارد.
دریاچه ها به طور مصنوعی نیز ساخته می شوند. هنگامی که در مسیر یک رودخانه سدی احداث می شود، جلوی جریان آب را می گیرد و تشکیل دریاچه می دهد. دریاچه ی مید هنگامی تشکیل شد که سد هوُوِر بر روی رودخانه ی کُلُورادو بسته شد.

آینه جهان

به نقل از:تبیان زنجان

/ 0 نظر / 349 بازدید